browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Flåtefisket i Lågen – en ukultur!

Posted by on 11/01/2012

Et lite antall grunneiere sopet opp tusenvis av kilo laks i Numedalslågen i fjor. Nesten 45 prosent av de 15 tonnene med laks som ble registrert fanget i 2011, ble tatt med flåter og andre redskaper. Likevel ønsker ikke Direktoratet for Naturforvaltning å innføre kvoter for flåtefiskerne i 2012. Sportsfiskerne, derimot, må nøye seg med sju laks i sesongen. Forstå det den som kan.

Artikkel fra Østlands-Posten 9. januar 2012

Blant dem som responderte på artikkelen over, var den erfarne flåtefiskeren Arne Solem. Han mener, ikke overraskende, det er uproblematisk at flåtefiskerne soper opp 500 kg laks i sesongen. Videre sier han sportsfiskekvotene på to fisk per døgn og maksimalt sju i sesongen, er tøvete. Han tar derfor til orden for høyere kvoter for dem som fisker med stang. På denne bakgrunnen skrev jeg følgende leserbrev.

 

One Response to Flåtefisket i Lågen – en ukultur!

  1. Anne Jansen Backsæther

    Full støtte! Stå på, Morten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *