browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klarer Norge å ta vare på villaksen?

Posted by on 20/04/2012

 

Direktoratet for Naturforvaltning har i dag lansert Villaksportalen.no.

I en pressemelding skriver direktoratet at få arter genererer så mye interesse som laksen. DN lanserer derfor Villaksportalen.no, hvor informasjon om villaks, sjøørret og sjørøye er samlet. Informasjonen omfatter blant annet bestandstilstandene, fiskeregler, forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye  og hvilke påvirkningsfaktorer bestandene står overfor.

Videre stiller direktoratet følgende urovekkende spørsmål:  Klarer Norge å ta vare på villlaksen? Villaksen står overfor et sammensatt trusselbilde. Noen av de mest alvorlige menneskeskapte påvirkningene har vi rimelig kontroll på. På andre områder trenger vi nye tiltak hvis Norge skal klare å ta vare på villaksen, ifølge DN.

De tiltakene er det opp til politikerne å gjøre!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *