browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Chalk stream floods

Posted by on 06/03/2014
River Test in Stockbridge

River Test in Stockbridge

The season opening of the famous English chalkstreams is just a few weeks away. The rivers look good at the moment, but after the devasting flood this winter, anglers will have to move very carefully along the banks.

Several thousand houses were devastated in the worst flood in Great Britain in almost 250 years. When I visited Hampshire recently, there were still fields, village streets and other areas under water. Even though the situation now is under control, British Geological Survey experts warn that both Berkshire and Wiltshire, home of the Avon, may struggle with the flood aftermath for a long time.

Both the Itchen and the Test are very high, but relatively clear, at the moment. The banks are waterlogged and Simon Cooper, managing director of Fishing Breaks, says that chalkstream access is tricky. All beats will be opening as planned, but Cooper recommends his clients to use waders, remember a long handled net and to go very carefully. Ironically, back in March 2012, drought was considered a serious threat to the chalkstreams, and experts claimed that it would take generations for the situation to get better.

– Nature always has the last laugh, Cooper smiles.

Another question is how the flood will affect the famous Ephemera danica hatch. Mayflies prefer a silt bottom, and local anglers I spoke to, fear that a generation of nymphs has been washed away.  In the case of the Test, where the nymphs nap for two years before they hatch, the flood may have caused trouble for the 2015 generation on Mayflies, as well. However, for upwinged flies that depend on aquatic vegetation or river bottoms dominated by stones, say the Blue Winged Olives, the flood may have been good news.

An exciting flyfishing season awaits.

Flood at Fullerton

Flood at Fullerton

Den voldsomme flommen sør i England vil prege sesongåpningen i de berømte kalkelvene. Lokale fluefiskere er spente på hvordan de enorme vannmassene vil påvirke Mayfly-klekkingene.

Flommen som herjet store deler øya i vinter gjorde enorme skader. Flere tusen boliger ble rammet i det som karakteriseres som den verste flommen i Storbritannia på nesten 250 år. Jorda er mettet av vann og problemene er fremdeles ikke over. Eksperter ved British Geological Survey frykter at innbyggerne i Berkshire og Wiltshire, hvor blant annet Avon renner, vil måtte slite med oversvømmelser helt fram til mai.

Da jeg nylig besøkte Hampshire sto mange jorder, enger og annet kulturlandskap helt eller delvis under vann. Enkelte landsbyer var fremdeles preget av oversvømmelser og sandsekker lå i beredskap, i tilfelle det kom mer regn. Både Itchen og Test var usedvanlig store, og enkelte steder var det gjort skader på sluser, gangbroer, gjerder og hytter langs kalkelvene. Arbeidet med reparasjoner og restaurering vil åpenbart ta lang tid og koste mye penger.

I områder hvor vannet har trukket seg tilbake, eller er i ferd med å gjøre det, kan det være farlig å bevege seg langs elvene. Vannet har gravd ut betydelige masser, også under breddene. Risikoen for å ramle ned i hull eller tråkke gjennom det som tidligere var solid grunn er fremdeles ganske stor på noen strekninger.

– Mange av breddene er fullstendig gjennomtrukket av vann. Å ta seg fram kan være en utfordring og jeg anbefaler kundene mine å bruke vadere, selv på strekninger man normalt fisker fra breddene. Vær forsiktig når du går og ikke glem å ta med en håv med langt skaft, forteller Simon Cooper. Han er daglig leder i Fishing Breaks, og selger dagskort til alle de kjente kalkelvene.

– Jeg har aldri opplevd noe liknende. Ironisk nok er det ikke mer enn to år siden, våren 2012, at det var krisestemning på grunn av tørke. Jeg husker forskjellige eksperter fortalte oss at det ville ta generasjoner før situasjonen bedret seg.

Så feil kan man altså ta.

Lokale fluefiskere er bekymret for hvordan flommen vil påvirke klekkingene av Ephemera danica, som normalt er like rundt hjørnet. Mayflies trives nemlig best i elver med fin grus- eller slambunn. Derfor frykter man for at disse store, flotte døgnfluene, og andre arter som foretrekker tilsvarende habitat, i stor grad er vasket bort.

For insekter som liker seg best i bunnvegetasjon og på steiner, derimot, kan flommen ha vært positiv. Dette gjelder blant annet Blue Winged Olive, i Norge kjent som Ephemerella ignita. Fasiten har vi når sesongen i kalkelvene avsluttes til høsten.

Street Pool, Stockbridge

Street Pool, Stockbridge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *