browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Victorian salmon fishing

Posted by on 19/02/2011

For ten years, I’ve been researching the Victorian anglers who fished the River Numedalslågen. A time consuming, but exciting project – which, eventually, will result in a book. My English speaking visitors can read more here.

I ti år har jeg samlet informasjon om de britiske laksefiskerne, som kom til Numedalslågen på 1800- og tidlig på 1900-tallet. En tidkrevende, men spennende prosjekt, som vil resultere i en bok. Her ligger ytterligere informasjon på engelsk, ellers kan du lese mer under fanen “Lakselordene”.

2 Responses to Victorian salmon fishing

  1. Tore Flåten

    Morten
    Waterproof har leid Grini Evja. Hvordan har du det med historikken i denne hølen mht engelsmennene og tiden etterpå ?

    • Morten Harangen

      Hei Tore, og gratulerer! Tipper det blir rift om den! Det er vel båtfiske som gjelder der? Uansett: Har overraskende lite historisk materiale fra Grini, iallefall som kan relateres til britene. Noen detaljer fikk jeg riktignok da jeg var på gården og gikk gjennom det som fantes av dokumentasjon. Skal grave fram det jeg har, og så tar vi en prat :-)

Leave a Reply to Tore Flåten Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *