browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kontroversiell artikkel

Posted by on 23/11/2014
Alt om fiske i salg nå

Alt om fiske i salg nå

Aldri har jeg fått så mye kjeft for en artikkel. Men saken om forvaltningen i Numedalslågen i årets siste Alt om fiske-utgave fikk enkelte til å se rødt. Jeg tåler det. Og må tåle det når jeg stikker hodet fram i en kontroversiell debatt. Men nivået disse personene valgte å legge seg på, må jeg innrømme var oppsiktsvekkende. Uten å gå i detalj, kan jeg røpe at ordene og karakteristikkene som ble tatt i bruk for å beskrive meg og kildene i artikkelen, var av så primitiv karakter at de egentlig forteller mest om dem som velger å benytte dem.

Det som imidlertid var alvorlig var at de samme personene forsøkte å stoppe artikkelen. Både direkte overfor magasinet og via minst en annen kanal. De angrep formen på artikkelen, mente den var presseetisk på viddene og ga tydelig uttykk for at de ikke kunne begripe hvorfor jeg, med mine “sterke personlige motiver”,  i det hele tatt fikk en slik artikkel på trykk. Heldigvis lyktes de ikke med dette. Tilsvarsretten var ivaretatt og innholdet basert på fakta – ikke noe annet. Noen mindre presiseringer i teksten ble riktignok gjort i dialog med Alt om fiske-redaksjonen, men ellers ble artikkelen trykket som jeg skrev den.

Debatten om forvaltningen av Lågen er viktig, og diskusjonen må føres i offentligheten – ikke i lukkede styrerom og private e-post-korrespondanser. Sitter man med ansvaret for et nasjonalt laksevassdrags ve og vel, kan man ikke velge når man er lei av å argumentere for vedtakene man gjør. Særlig ikke når forvaltningen er så omstridt som den er i Lågen. Det er rett og slett en del av jobben. Og den må gjøres på en ryddig og ordentlig måte. Alt om fiske nr. 10/1014 er i salg nå. Kjøp det, les og vurder selv.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *