browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Slutt for Fluefiske

Posted by on 25/03/2015

Synd, men sant. I mange år har utgivelsen av Fluefiske vært en fin påsketradsjon, men i år maktet ikke gutta bak, Pål Mugaas og Vilhelm Thilsesen, å få de økonomiske endene til å møtes. Konkurransen om annonsekronene er tøff, og med et stadig bredere digitalt tilbud er markedet for de gamle, gode magasinene i dag begrenset. Dessverre.

– Kostnadene til innholdsutvikling, utgivelse og distribusjon av et trykt magasin øker, mens annonseinntekter og opplag har gått jevnt nedover de siste årene. Fluefiske er sånn sett i samme bås som mange andre norske blader og tidsskrifter som lever av løssalg, dugnadsinnsats og annonseinntekter. Likevel har vi ikke gitt oss helt… Redaksjonen teller på knappene og vurderer om det finnes et økonomisk grunnlag for en digital satsning, sier Vilhelm.

Den første utgaven av Fluefiske kom i 2002, den siste i fjor. Som en av de faste bidragsyterne vil jeg benytte anledningen til å si godt jobba, takk for et flott produkt og ditto samarbeid. Så blir det spennende å se om Fluefiske reiser seg igjen i en annen form.

Klekkingen er over

Klekkingen er over

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *