browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prøv i dypet

Posted by on 14/08/2017

Fisk dypt

Jeg har skrevet om det før, men det er verdt å gjenta: Er laksen i det vriene hjørnet, forsøk å fisk dypt og gjerne med en stor flue. Liten vannføring er aboslutt ingen hindring! Kombinasjonen tung synkefortom og diger Red Frances har funket som bare det for meg, både i Dee – som jeg allerede har skrevet om – , Spey og i elvene hjemme i Norge.

I kveld ga metoden resultat igjen, denne gangen i Numedalslågen. Det tok bare fem, seks kast på brekket på Rien, før en laks kastet seg over flua. Den veide 2,2 kilo, var blank og feit. En perfekt middagsfisk, med andre ord. Så, verdt å prøve – selv om du nødvendigvis vil sette deg fast av og til. Men da vet du at du fisker dypt nok :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *