browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bendiks store dag!

Posted by on 02/09/2017

Bendik med den største av de to laksene han landet i dag

Noen ganger er man på rett sted til rett tid. Ikke ofte, dessverre, men det hender ALT klaffer. Som i dag. I løpet av noen timer kjørte Bendik tre laks i Lågen. Den første, en ordentlig bamse, slapp dessverre etter noen minutters kamp. Men de to siste, de ble med helt inn! En stor dag for Bendik og en minst like stor dag for meg.

Storfisker’n i aksjon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *