browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Respektløs oppførsel av norsk “eventyrer”

Posted by on 04/03/2020

 

Faksimile: Yukon News

 

En reise til Canadas villmark står høyt oppe på min “to do”-liste. Store fiskeopplevelser, fantastisk natur, en fair sjanse for å møte bjørn og andre dyr, er en forlokkende kombinasjon. Derfor gledet jeg meg stort til serien “Vill i hjertet” på TV2, som fulgte den selverklærte “eventyreren” Tonje Blomseth og hennes kjæreste på tur i nettopp Canadas villmark.

Dessverre ble det en flau opptreden. Jeg heier på ungt engasjement for og i villmarka – og særlig fra jenter! Det trenger vi. Men det vitner ikke bare om dårlige forberedelser, men også en grunnleggende mangel på respekt for natur og lovverk, når paret – åpenbart uten tillatelse – feller trær og bygger ei koie der ute i skogen. Å ta seg til rette på den måten, er særdeles lite sjarmerende og det er heller ikke spesielt god norgesreklame! Tårene som naturlig nok ble felt da canadiske myndigheter beordret koia revet, gjorde derfor lite inntrykk på meg.  

Så viser det seg også at paret har jaktet ulovlig. I en artikkel i Yukon News står det at Blomseth ble ilagt en bot på 1000 dollar for å skyte rype utenfor sesongen. Da hun ble konfrontert med påstanden, forsøkte Blomseth først å nekte for at det hadde skjedd – men bildene hun selv hadde postet i sosiale medier fortalte en annen historie. Som om ikke dette var nok, måtte paret også instrueres til å rydde opp i søppel i leiren sin. 

 Dere kan selv lese hva Yukon News skrev her. 

Tonje Blomseth kunne ha vært en flott, ung villmarks-ambassdør. Nå har hun en stor jobb å gjøre, om vi skal ta henne seriøst i fremtiden. Villmark er nettopp villmark fordi den er underlagt et strengt vern – og “eventyrere” som ikke evner eller ønsker å respektere det, har ikke noe der å gjøre. Den redaksjonelle vurderingen til TV2, er det også grunn til å sette et stort spørsmålstegn ved. For dette var trist å se. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *