browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Boka om lakselordene kommer i 2023

Posted by on 01/04/2022

Etter over 20 år med research-arbeid, er boka om “Lakselordene i Lågendalen” i ferd med å ta form. Fra å være en historie som knapt var dokumentert, har jeg funnet en stor mengde informasjon, dagbøker, utstyr, illustrasjoner og fotografier, som jeg gleder meg til å dele med dere. Det viser seg at britiske laksefiskere fant veien til Lågendalen allerede i 1830-årene, og mens noen kjøpte både eiendom og fiskerettigheter, nøyde andre seg med å prøve lykken i noen dager. Boka kommer i 2023 og du kan følge innspurten av arbeidet på en facebook-side jeg har opprettet. Der blir det også anledning til å forhåndsbestille den når utgivelsen nærmer seg.  

Lakselordene i Lågendalen | Facebook 

After more than 20 years of research, my book about the Victorian anglers who came to fish my local salmon river – the Numedalslågen – will be published in 2023. The amount of information, documentation, tackle, illustrations and photographs I have found, is quite extraordinary. I look very much forward to sharing it with you! The first Victorians found their way to the Lågen Valley as early as the 1830s, and while some of them bought properties and fishing rights, others just came for a few days fishing. Please do join the facebook group I have established, in order to follow the final stage of the project.

Victorian anglers ca 1890

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *