browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Halfords siste notater

Posted by on 25/10/2022

F.M. Halford fisker på Mottisfont

Frederic Michael Halford (1844-1914) var sentral i utviklingen av det moderne fluefisket. Nylig ble tørrflue-pionerens siste fiskedagbok, som omfatter årene 1912 og 1913, solgt på auksjon. Den gir et unikt innblikk i fiskehverdagen til verdens kanskje mest kjente fluefisker.

Fiskedagboka til Halford er i bemerkelsesverdig god stand, selv om det sorte omslaget naturlig nok er noe falmet. Signaturen hans er fremdeles tydelig og klar. To visittkort ligger i en lomme, slik de har gjort i over 100 år. Dagboka måler bare 10 x 8 centimeter – perfekt i lommen på tweed-jakka. Men selv om den er beskjeden i størrelse, er innholdet i dagboka spennende.

Dagboka viser med all tydelighet hvor grundig Halford var i sitt fluefiske etter ørret.

Han var i en posisjon, økonomisk og praktisk, der han kunne tilbringe hver eneste dag gjennom hele sesongen, ved elva. Det ga tid og ro til å gjøre omfattende studier av insekter, fisk og habitat – under alle forhold. Strategi, teknikk og imitasjoner ble utviklet, testet og justert. Så detaljert til verks gikk han, at han ikke bare fisket med imitasjoner av døgnfluer – men dessuten med kjønnsspesifikke imitasjoner.

Ta for eksempel Halfords notater i dagboka fra 16. april 1912. Etter noen dager med relativt mye vann og tregt fiske, løsnet det endelig. Med en imitasjon av en female Large Dark Olive – altså hunnen hos døgnfluen vi kjenner som Baetis rhodani – tok han flere ørreter:

Østlig til nordøstlig vind. Oakley Stream. Noen døgnfluer fra 11 til 1230. Hannfisk 1 lb 4 oz – hannfisk på 1 lb 4 oz. Satte ytterligere to ørreter tilbake, skrev mesteren med sin sirlige håndskrift.

Jeg har skrevet en artikkel om dagboka, og den kan du lese i årets siste utgave av Jakt og Fiske, som kommer i slutten av november. 

F.M. Halfords siste fiskedagbok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *