browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lakselordene

I nesten 100 år preget britiske aristokrater laksefisket i Numedalslågen. Velstående offiserer, diplomater og representanter for Victoria-tidens adel kom til Vestfold for å bryne seg på elvas konge. Noen fisket en dag eller tre, for aldri å returnere. Andre kjøpte opp eiendom og fiskerettigheter, og kom tilbake år etter år.

7. OKTOBER 2023 kommer boka om “Lakselordene i Lågendalen” ! 


Gamle laksefluer, brukt i Lågen. 

Mens denne spennende epoken er godt dokumentert i andre, store og små laksevassdrag i Norge, er den britiske æraen i Numedalslågen lite kjent. For nesten ti år siden begynte jeg derfor å nøste i de få trådene som fantes, i praksis noen opplysninger i lokale bygdebøker, et gammelt fotografi og enkelte vandrehistorier. Det var, skulle det vise seg, et arbeid jeg ikke ante rekkevidden av.

 

Nå er jeg omsider i ferd med å avslutte det spennende, men ekstremt tidkrevende research-arbeidet. Det er nesten litt vemodig, samtidig som det skal bli stas å dele resultatet av over 20 års research-arbeid! 

Bildet over viser Fredric Richard Thomas Trench-Gascoigne fra Leeds. Familien eide fiskerettigheter og eiendom i Numedalslågen i to generasjoner. Dette fotografiet, som dukket opp på den nå ikke-eksisterende familiens tidligere gods, ble tatt i 1880-årene.

Hos Sir Ludovic Kennedy, Boars Hill, Oxford

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *