browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

07: Lakselordene i Lågendalen

 


I nesten 100 år preget britiske aristokrater laksefisket i Numedalslågen. Velstående offiserer, diplomater og representanter for Victoria-tidens adel kom til Vestfold for å bryne seg på elvas konge. Noen fisket en dag eller to, for aldri å returnere. Andre kjøpte opp eiendom og fiskerettigheter, og kom tilbake år etter år.

Mens denne spennende epoken er godt dokumentert i mange store og små laksevassdrag i Norge, er den britiske æraen i Numedalslågen lite kjent. For tjue år siden begynte jeg derfor å nøste i de få trådene som fantes, i praksis noen opplysninger i lokale bygdebøker, et gammelt fotografi og enkelte vandrehistorier. Det var, skulle det vise seg, et arbeid jeg ikke ante rekkevidden av. Gjemt i alt fra nedstøvede pappesker på Lardals mange gårder, til fotoalbumene tilhørende staselige britiske gods, fantes spor etter lakselordene i Lågendalen. Sakte, men sikkert begynte en spennende historie å ta form.

“Lakselordene i Lågendalen” er mer enn bare historien om den britiske dominansen i Numedalslågen. Det er historien om den gang imperiet Storbritannia var på sitt mektigste – og om hvordan representanter for overklassen fant veien til Norge, hvilken betydning det fikk for land og folk. Det er historien om rikdom, eventyrlyst og tragedier. Om nesten 100 år med britisk dominans i Numedalslågen.

Varighet: Ca. 60 minutter.

PS: BOKA OM “LAKSELORDENE I LÅGENDALEN” KOMMER VINTEREN 2023/24! 

The Lågen ca 1890


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *