browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Guiding

Vabrottet, Brufoss

Numedalslågen, eller Lågen om du vil, er blant Norges lengste elver. Fra kildene på Hardangervidda renner Lågen i en sør/sør-østlig retning, inntil ferden ender omlag 350 kilometer senere i fjorden i Larvik. Laksen går imidlertid bare  70 kilometer opp i vassdraget, til Hvittingfoss – der den stoppes av et kraftverk og en stor foss. 

Når det gjelder lakseoppgangen, er Lågen en ganske sen elv. Fisket i den øvre delen, som jeg kjenner godt, starter i juni, men siste halvdel av juli og august er tradisjonelt den beste perioden. Sesongen avsluttes sent i august eller tidlig i september, avhengig av hva midtsesongevalueringen viser. Fiskerne tillates vanligvis å beholde to fisk i døgnet, om de ønsker det, men også det kan variere avhengig av forholdene. 

I den nedre delen av Lågen, fra Holmfoss til munningen i Larvik, starter fisket allerede 15. mai. 

CLICK HERE FOR INFORMATION IN ENGLISH

 

Rien

I Lardal, hvor jeg vokste opp, har besøkende laksefiskere flere gode fiskemuligheter. På Brufoss kan du velge og vrake blant en rekke flotte høler og strekninger. Et par av dem, rød og gul sone, er forbeholdt fluefiskere og der selges det kun et begrenset antall kort. På blå sone er både flue, sluk og mark tillatt. Der er det ingen begrensning på antall fiskekort. 

Waterproof AS tilbyr fiske på Rien, sør for Svarstad, mens fiskekortene på Stubben – en gang en favoritt blant de britiske lakselordene – selges på nett. Scroll ned for å finne de ulike lenkene. Husk også å betale fiskeravgiften, dersom du skal fiske laks eller sjøørret i Lågen og andre elver. 

Ønsker du guiding eller hjelp til å organisere fisketuren i Lågen, bidrar jeg gjerne med det. Ta eventuelt kontakt på e-post: post@mortenharangen.no

Stubben

I fjor ble 20,4 tonn laks (over 4200 fisk) tatt i Lågen. Omlag 1/3 ble fanget med ulike redskaper, som i teiner og på flåter. Resten ble tatt på stang. I 2018 ble det bare tatt 13,1 tonn laks (nesten  2600 fisk), noe som i hovedsak skyldtes den ekstremt tørre våren og sommeren det året. Året før, i 2017, endte totalfangsten i Lågen på imponerende 26,5 tonn laks (over 5700 fisk) og i 2016, 22 tonn laks (litt over 4600 fisk).

Nyttige lenker:

Brufoss: www.brufoss.no (post@brufoss.no)

Waterproof: www.waterproof.as (post@waterproof.as) 

Stubben: www.isystem.no/fiskekort/ 

Finnes det noe morsommere? 

6,1 kg

Høst langs Lågen

Lakselykke!

Tidlig sommermorgen på Rien

Høstflue og høstlaks